-8.2 C
Sarajevo
четвртак, 28 јануара, 2021

Istočno Novo Sarajevo: Informacije o programu besplatnog skijanja za djecu

Program besplatnog skijanja za djecu sa područja opštine Istočno Novo Sarajevo, je počeo dana, 8. 1 2020. godine. Za šest dana koliko traje program prijavilo se ukupno 1150 djece iz opštine Istočno Novo Sarajevo, od toga broja oko 780 djece je preuzelo karte i skijalo.

Program besplatnog skijanja za djecu traje sve do kraja skijaške sezone na Jahorini. Održava se tokom zimskog raspusta i za nadolazeće vikende u toku sezone, kao što je bilo i ranijih godina.

Djeca mogu koristiti besplatne ski karte na sljedeće načine:

Pojedinačno sa roditeljima ili sa drugim pomoćnicima i ovlašćenim licima.

Djeca mogu koristiti program besplatnog skijanja pojedinačno tj. u pratnji roditelja bez organizovanih grupa. U tom slučaju roditelji moraju plaćati kartu. Djeca ne smiju biti sama na ski stazi bez nadzora jednog od roditelja ili punoljetnih lica. Da bi dijete dobilo besplatnu kartu mora se prijaviti dan ranije u opštinu. Roditelj ne smije koristiti kartu koja je namijenjena djetetu koje se nalazi na spisku prijavljenih.

Roditelji se mogu međusobno organizovati, tako da jedan roditelj vodi i nadgleda grupu od 5 do 10 djece. Roditelj koji vodi grupu dobija ulogu ovlašćenog lica i potrebno je da se prethodno prijavi u opštini. U tom slučaju prijavljeni roditelj ima pravo na besplatnu ski kartu. Roditelj (ovlašćeno lice) koji predvodi djecu mora posjedovati skijaško iskustvo, te prethodno doći u opštinu na dogovor. Ovlašćeno lice mora sve vrijeme biti prisutno uz djecu, a naročito prilikom dolaska na žičaru. U oba slučaja na prethodno dogovorenom mjestu u dogovoreno vrijeme, na Jahorini roditelje će čekati koordinator koji će im predati ski – pasove. Nakon skijanja ski – pasovi se moraju vratiti na dogovoreno mjesto u dogovoreno vrijeme.

U grupnom ili individualnom aranžmanu uz angažovanje ski-instruktora ili trenera.

U ovom slučaju dijete može da iskoristi pravo na besplatnu kartu ako ima dogovoren aranžman sa nekom ski – školom, ski klubom ili drugim licem, instruktorom koje vrši obuku. U ovom slučaju korisnik ima pravo na besplatnu kartu, a same troškove obuke skijanja plaća roditelj. Da bi dijete dobilo besplatnu kartu mora se prijaviti dan ranije u opštinu, za dijete kartu preuzima roditelj ili lice koje vrši obuku.  Na prethodno dogovorenom mjestu u dogovoreno vrijeme, na Jahorini roditelje će čekati koordinator koji će im predati ski – pasove. Nakon skijanja ski – pasovi se moraju vratiti na dogovoreno mjesto u dogovoreno vrijeme.

Organizovano putem škole koju pohađaju, (dogovor isključivo sa školom koju dijete pohađa).

Ukoliko škole organizuju grupe za skijanje, za djecu i za vođe grupa su takođe obezbijeđene besplatne karte. Škola mora obavijestiti opštinu i dostaviti spisak djece sa ovlašćenim licima dan ranije. Sva organizacija oko samog skijanja i organizacije grupa, kao i ostalog je u domenu škole. Na prethodno dogovorenom mjestu u dogovoreno vrijeme, na Jahorini vođe grupe će čekati koordinator koji će im predati ski – pasove. Nakon skijanja ski – pasovi se moraju vratiti na dogovoreno mjesto u dogovoreno vrijeme. 

Opšta pravila:

Sva djeca moraju da budu u pratnji roditelja ili punoljetne osobe, djeca nikako bez obzira na godine, skijaško znanje ili poznavanje planine ne mogu ići sama bez pratnje punoljetne osobe na skijalište.

Na skijalištu se strogo pridržavati pravila izdata od strane OC „Jahorina“.

Ovlašćeno lice koje vodi grupu djece mora sve vrijeme biti prisutno uz djecu, posebno kod ulaska na žičare.

Ski – pas ovlašćenom licu se neće davati, ukoliko ovlašćeno lice vodi manje od petoro djece, što će se kontrolisati prilikom predaje.

Ski – pas se ne smije davati drugom djetetu, drugoj osobi ili da roditelj koristi ski – pas (ski – pasovi su numerisani i duže se po imenu i prezimenu djeteta ili ovlašćene osobe).

Svaki dan se prijave moraju izvršiti u opštini do 12.00 časova, jer se Upravi OC „Jahorina“ dostavlja spisak na odobrenje sa prijavljenom djecom za sljedeći dan.

Prilikom prijave djeteta za skijanje na unaprijed određeni datum, obavezno voditi računa da se i iskoristi na taj dan.

Ski – pasovi se moraju svaki dan preuzeti i isti vratiti, bez obzira ako se koriste više dana za redom.

Roditelji snose troškove parkinga i iznajmljivanja opreme.

Sva djeca moraju nositi markere. Sva djeca i roditelji moraju nositi zaštitne maske ili bandane (marame), koje su obavezne dok su na žičari zbog epidemioloških prilika. 

Molimo sve roditelje i ovlašćena lica da se strogo pridržavaju pravila kako ne bi imali situacije raskida ugovora ili eventualnog prestanka programa zbog neodgovornih pojedinaca.

Važno

Strogo je zabranjeno davati ski – pas drugoj osobi ili djetetu koji se ne nalaze na spisku! Podsjećamo, da i u tom slučaju može doći do raskida ugovora i prestanka skijanja za svu djecu zbog neodgovornosti pojedinaca.

Sva djeca moraju nositi uočljive markere. Sva djeca i roditelji moraju nositi i zaštitne maske ili bandane (marame) koje su obavezne dok su na žičari zbog epidemioloških prilika (ski – pas se neće davati bez ispunjenja ovih bezbjednosnih mjera).

Prijava za skijanje i preuzimanje karte:

Sva djeca koja koriste program besplatnog skijanja, moraju biti prijavljena dan ranije prije polaska na Jahorinu, kako bi se formirali spiskovi po kojima se izdaju karte.

Prijave se moraju izvršiti do 12.00 časova svaki radni dan u prostorijama Opštinske uprave Istočno Novo Sarajevo. Ukoliko je skijanje planirano za oba dana vikenda, prijavu je potrebno izvršiti petkom.

Roditelji su dužni preuzeti ski-kartu dolaskom na Jahorinu, od koordinatora u vremenu  od 09:30 do 10:00 časova (KAFE RESTORAN „Snježna kraljica“ nalazi se na putu od Ogorjelice do hotela „Bistrica“ ili ski – rental „Snježna Krljica“), te istu vratiti do 14.30 časova na dogovoreno mjesto (SKI RENTAL „Snježna kraljica“). Molimo sve roditelje i ovlašćena lica da se strogo pridržavaju navedenih vremenskih rokova.

 Prijave za karte se vrše:

–  Na fiksni broj telefona 057/340-836;

–  Na mobilni telefon broj 065/251-847, ( može SMS ili Viber poruka);

–  Lično, kancelarija br. 6 u zgradi opštine.

Potrebno je navesti ime i prezime djeteta i jednog roditelja, godište, odjeljenje i školu koju pohađa, kontakt broj telefona i druge podatke, te navesti podatke i ako ima ovlašćeno lice. (Svi podaci koji se daju će biti provjereni u školama).

Kontakt osobe za prijavu su Milana Vlačo i Tatjana Zirojević.

Koordinatori za preuzimanje karti na Jahorini su:

Verica Prodanović     066/261-736

Neven Pejušić              065/694-405

Onja Mandrapa             066/119-541

Извор Program besplatnog skijanja za djecu sa područja opštine Istočno Novo Sarajevo, je počeo dana, 8. 1 2020. godine. Za šest dana koliko traje program prijavilo se ukupno 1150 djece iz opštine Istočno Novo Sarajevo, od toga broja oko 780 djece je preuzelo karte i skijalo. Program besplatnog skijanja za djecu traje sve do kraja skijaške sezone na Jahorini. Održava se tokom zimskog raspusta i za nadolazeće vikende u toku sezone, kao što je bilo i ranijih godina. Djeca mogu koristiti besplatne ski karte na sljedeće načine: Pojedinačno sa roditeljima ili sa drugim pomoćnicima i ovlašćenim licima. Djeca mogu koristiti program besplatnog skijanja pojedinačno tj. u pratnji roditelja bez organizovanih grupa. U tom slučaju roditelji moraju plaćati kartu. Djeca ne smiju biti sama na ski stazi bez nadzora jednog od roditelja ili punoljetnih lica. Da bi dijete dobilo besplatnu kartu mora se prijaviti dan ranije u opštinu. Roditelj ne smije koristiti kartu koja je namijenjena djetetu koje se nalazi na spisku prijavljenih. Roditelji se mogu međusobno organizovati, tako da jedan roditelj vodi i nadgleda grupu od 5 do 10 djece. Roditelj koji vodi grupu dobija ulogu ovlašćenog lica i potrebno je da se prethodno prijavi u opštini. U tom slučaju prijavljeni roditelj ima pravo na besplatnu ski kartu. Roditelj (ovlašćeno lice) koji predvodi djecu mora posjedovati skijaško iskustvo, te prethodno doći u opštinu na dogovor. Ovlašćeno lice mora sve vrijeme biti prisutno uz djecu, a naročito prilikom dolaska na žičaru. U oba slučaja na prethodno dogovorenom mjestu u dogovoreno vrijeme, na Jahorini roditelje će čekati koordinator koji će im predati ski – pasove. Nakon skijanja ski – pasovi se moraju vratiti na dogovoreno mjesto u dogovoreno vrijeme. U grupnom ili individualnom aranžmanu uz angažovanje ski-instruktora ili trenera. U ovom slučaju dijete može da iskoristi pravo na besplatnu kartu ako ima dogovoren aranžman sa nekom ski – školom, ski klubom ili drugim licem, instruktorom koje vrši obuku. U ovom slučaju korisnik ima pravo na besplatnu kartu, a same troškove obuke skijanja plaća roditelj. Da bi dijete dobilo besplatnu kartu mora se prijaviti dan ranije u opštinu, za dijete kartu preuzima roditelj ili lice koje vrši obuku. Na prethodno dogovorenom mjestu u dogovoreno vrijeme, na Jahorini roditelje će čekati koordinator koji će im predati ski – pasove. Nakon skijanja ski – pasovi se moraju vratiti na dogovoreno mjesto u dogovoreno vrijeme. Organizovano putem škole koju pohađaju, (dogovor isključivo sa školom koju dijete pohađa). Ukoliko škole organizuju grupe za skijanje, za djecu i za vođe grupa su takođe obezbijeđene besplatne karte. Škola mora obavijestiti opštinu i dostaviti spisak djece sa ovlašćenim licima dan ranije. Sva organizacija oko samog skijanja i organizacije grupa, kao i ostalog je u domenu škole. Na prethodno dogovorenom mjestu u dogovoreno vrijeme, na Jahorini vođe grupe će čekati koordinator koji će im predati ski – pasove. Nakon skijanja ski – pasovi se moraju vratiti na dogovoreno mjesto u dogovoreno vrijeme. Opšta pravila: Sva djeca moraju da budu u pratnji roditelja ili punoljetne osobe, djeca nikako bez obzira na godine, skijaško znanje ili poznavanje planine ne mogu ići sama bez pratnje punoljetne osobe na skijalište. Na skijalištu se strogo pridržavati pravila izdata od strane OC „Jahorina“. Ovlašćeno lice koje vodi grupu djece mora sve vrijeme biti prisutno uz djecu, posebno kod ulaska na žičare. Ski – pas ovlašćenom licu se neće davati, ukoliko ovlašćeno lice vodi manje od petoro djece, što će se kontrolisati prilikom predaje. Ski – pas se ne smije davati drugom djetetu, drugoj osobi ili da roditelj koristi ski – pas (ski – pasovi su numerisani i duže se po imenu i prezimenu djeteta ili ovlašćene osobe). Svaki dan se prijave moraju izvršiti u opštini do 12.00 časova, jer se Upravi OC „Jahorina“ dostavlja spisak na odobrenje sa prijavljenom djecom za sljedeći dan. Prilikom prijave djeteta za skijanje na unaprijed određeni datum, obavezno voditi računa da se i iskoristi na taj dan. Ski – pasovi se moraju svaki dan preuzeti i isti vratiti, bez obzira ako se koriste više dana za redom. Roditelji snose troškove parkinga i iznajmljivanja opreme. Sva djeca moraju nositi markere. Sva djeca i roditelji moraju nositi zaštitne maske ili bandane (marame), koje su obavezne dok su na žičari zbog epidemioloških prilika. Molimo sve roditelje i ovlašćena lica da se strogo pridržavaju pravila kako ne bi imali situacije raskida ugovora ili eventualnog prestanka programa zbog neodgovornih pojedinaca. Važno Strogo je zabranjeno davati ski – pas drugoj osobi ili djetetu koji se ne nalaze na spisku! Podsjećamo, da i u tom slučaju može doći do raskida ugovora i prestanka skijanja za svu djecu zbog neodgovornosti pojedinaca. Sva djeca moraju nositi uočljive markere. Sva djeca i roditelji moraju nositi i zaštitne maske ili bandane (marame) koje su obavezne dok su na žičari zbog epidemioloških prilika (ski – pas se neće davati bez ispunjenja ovih bezbjednosnih mjera). Prijava za skijanje i preuzimanje karte: Sva djeca koja koriste program besplatnog skijanja, moraju biti prijavljena dan ranije prije polaska na Jahorinu, kako bi se formirali spiskovi po kojima se izdaju karte. Prijave se moraju izvršiti do 12.00 časova svaki radni dan u prostorijama Opštinske uprave Istočno Novo Sarajevo. Ukoliko je skijanje planirano za oba dana vikenda, prijavu je potrebno izvršiti petkom. Roditelji su dužni preuzeti ski-kartu dolaskom na Jahorinu, od koordinatora u vremenu od 09:30 do 10:00 časova (KAFE RESTORAN „Snježna kraljica“ nalazi se na putu od Ogorjelice do hotela „Bistrica“ ili ski – rental „Snježna Krljica“), te istu vratiti do 14.30 časova na dogovoreno mjesto (SKI RENTAL „Snježna kraljica“). Molimo sve roditelje i ovlašćena lica da se strogo pridržavaju navedenih vremenskih rokova. Prijave za karte se vrše: – Na fiksni broj telefona 057/340-836; – Na mobilni telefon broj 065/251-847, ( može SMS ili Viber poruka); – Lično, kancelarija br. 6 u zgradi opštine. Potrebno je navesti ime i prezime djeteta i jednog roditelja, godište, odjeljenje i školu koju pohađa, kontakt broj telefona i druge podatke, te navesti podatke i ako ima ovlašćeno lice. (Svi podaci koji se daju će biti provjereni u školama). Kontakt osobe za prijavu su Milana Vlačo i Tatjana Zirojević. Koordinatori za preuzimanje karti na Jahorini su: Verica Prodanović 066/261-736 Neven Pejušić 065/694-405 Onja Mandrapa 066/119-541
guest
0 Коментари
Inline Feedbacks
Погледај све коментаре

Најновије

U Tarčinu održana komemoracija žrtvama zloglasnog „Silosa“

Ispred nekadašnjeg koncentracionog logora "Silos" u Tarčinu kod Sarajeva, u kojem je u proteklom ratu bilo zarobljeno više od 600 srpskih civila,...

„FIS trofej Ravna planina“ okupio 76 takmičara iz 22 zemlje

Međunarodno takmičenje u alpskom skijanju „Fis trofej Ravna planina“ zvanično je danas otvoren u ski-centru „Ravna planina“ kod Pala, uz učešće 76...

Univerzitet u Istočnom Sarajevu napredovao na „Webometrics“ listi

Univerzitet u Istočnom Sarajevu je, prema najnovijim podacima svjetske " Webometrics " rang-liste univerziteta, ostvario napredak za 1.703 mjesta u odnosu na...

Takmičenje u sankanju 30. januara u Sokocu

Omladinska organizacija „Sokolac“ u subotu, 30 januara u 12 časova na sankalištu iza osnovne škole organizuje prvo takmičenje u sankanju kao i...

Повезане новости

„FIS trofej Ravna planina“ okupio 76 takmičara iz 22 zemlje

Međunarodno takmičenje u alpskom skijanju „Fis trofej Ravna planina“ zvanično je danas otvoren u ski-centru „Ravna planina“ kod Pala, uz učešće 76...

Univerzitet u Istočnom Sarajevu napredovao na „Webometrics“ listi

Univerzitet u Istočnom Sarajevu je, prema najnovijim podacima svjetske " Webometrics " rang-liste univerziteta, ostvario napredak za 1.703 mjesta u odnosu na...

Pale: Škole obilježile krsnu slavu

Osnovne škole "Srbija" i "Pale", kao i Srednjoškolski centar "Pale" obilježile su danas školsku slavu - Svetog Savu, lomljenjem slavskog kolača u...

U Istočnom Sarajevu tri osobe novozaražene virusom korona

Zaraza virusom korona u protekla 24 časa potvrđena je kod 125 osoba u Republici Srpskoj, a Institutu za javno zdravstvo Srpske prijavljeno...
0
Коментариши ову вијест...x
()
x